Budapesti Tavaszi Fesztivál — #ittahelyem

JÁTÉKSZABÁLYZAT a BTF 2020 Adventi játékhoz

(2019. december 1-től hatályos változat)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „BTF Adventi játék” (a továbbiakban: Játék vagy Alkalmazás) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel a Játék jelen játékszabályzatának (a továbbiakban: Játékszabályzat) elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.)

A Játék szervezői a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.), valamint a BFTK Nonprofit Kft. (1052 Budapest, Városház utca 9–11.; a továbbiakban: Szervezők).

A Játékban kizárólag 14. életévét már betöltött személyek vehetnek részt.

A 14. életévét már betöltött, de a 16. életévét még be nem töltött Játékosok a Játékban való részvétellel egyúttal nyilatkoznak arról is, hogy a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulás megadásához szükséges jóváhagyást a törvényes képviselőjüktől előzetesen megkapták.

A Játékosok adatait (név, e-mail cím), a Szervezők a https://btf.hu/ honlapon található Adatkezelési tájékoztatóban leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik, kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak lezárultáig terjedő időben, a nyertes Játékos tájékoztatása céljából (nyeremény átvételének módja, ideje, stb.), valamint abból a célból, hogy a Játékos személye a nyeremény átvételekor beazonosítható legyen. A Játék lezárultát követően a Szervezők valamennyi a játékkal összefüggésben tárolt személyes adatot visszavonhatatlanul törölnek a nyilvántartásukból. Az adatkezelésre a Játékos hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont) alapján kerül sor. A játékos azzal adja meg az adatkezeléshez a hozzájárulását, hogy e-mailben felveszi a Szervezők valamelyikével a kapcsolatot. Kérjük, a Játékban való részvétel előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót!

A Játék kizárólag magánszemélyek részvétele céljából készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A Játék menete

A Játék tudás alapú. A Szervezők 2019. december 1–24. között mindennap egy-egy kérdést tesznek fel a Budapesti Tavaszi Fesztivál (a továbbiakban: BTF) Facebook-oldalán a BTF egy-egy előadásával kapcsolatban. A napi egy posztban megjelenő, kérdésre kommentben kell megadni a helyes választ, amelyhez a programhoz kapcsolódó leírásban talál segítséget a kommentelő. A kommentelés, azaz a Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos érvényes Facebook-regisztrációval rendelkezzen, és a profil valódi legyen. Egy Játékos naponta csak egyszer kommentelhet.

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, ezen résztvevő vagy csoport a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult. A Szervezők a Játék közegére, digitális környezetére tekintettel a Játék minden pontján fenntartják maguknak a jogot arra, hogy az un. álprofilokat, vagyis konkrét magánszemélyhez nem kapcsolódó profilokat a Játékban/Sorsolásban való részvételből – külön értesítés nélkül, egyoldalú döntésük alapján – kizárjanak.

A Szervezők a kérdéseket mindennap 11:00 órakor közzétett posztban teszik fel a BTF Facebook-oldalán, és a posztban felhívják a figyelmet, hogy a másnap 12:00 óráig beérkezett kommenteket fogadják el a játékban. Az előző napi játék a poszt másnapján 12:00 órakor lezárásra kerül.

Sorsolás menete: a nyertes komment sorszáma az aznapi játék ideje alatt beérkezett kommentek száma alapján, a random.org segítségével kerül kisorsolásra. Az így kisorsolt komment és annak írója a kérdés posztjából, tagelve értesül a nyereményéről a poszt másnapján 17:00 óráig. A nyertesek értesítő posztja a következő:

Köszönjük szépen a hozzászólásokat!

A helyes megfejtés… A szerencsés nyertes XY [tagelve], mert a sorsoláson az ő kommentjét sorsolta ki a rendszer. Kérjük a nyertest, mihamarabb vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot az info@btf.hu e-mail címen a további teendőkkel kapcsolatban!

Felelősség kizárás

A Szervezők kötelezettsége a nyertes Játékosok tageléséig terjed. A Szervezők kizárják a felelősségüket minden olyan kárral vagy vesztességgel kapcsolatosan, amely abból adódik, hogy a tagelésről szóló értesítő (notification) nem vagy csak késve jut el a nyertes játékoshoz vagy azt a nyertes Játékos bármilyen okból figyelmen kívül hagyja vagy saját beállításai révén gátolja vagy blokkolja annak megérkezését.

Nyeremény

A Játék során helyes választ adó Játékosok a BTF aznapi kérdésben megjelölt előadására belépést biztosító jegyet nyerhetnek.

A Nyeremény más programra nem váltható át, az nem cserélhető, készpénzre nem váltható.

Egy játékos napi egy páros belépőt nyerhet, függetlenül a sikeres játékok számától.

A jegyet a Játékos felelőssége megőrizni, a Szervezőknek nem áll módjában a Játékos által elvesztett/elfelejtett jegyet utólag egy új jeggyel pótolni.

A jegyeket személy azonosításra alkalmas (arcképes) igazolvány felmutatásával, kizárólag a nyertes Játékos vagy írásbeli meghatalmazás alapján, meghatalmazottja veheti át az előadás előtt egy órával az előadás helyszínén, a fesztivál kitelepült jegyértékesítési pultjánál.

A játék időtartama:

A játék 2019. december 1. 7:00 órától 2019. december 25. 12:00 óráig tart.

Felelősség

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa használt e-mail cím segítségével, a Szervezőket erre vonatkozóan felelősség a személyes adatok esetleges jogosulatlan felhasználásával összefüggésben nem terheli. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervezők mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárják. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Egyéb tudnivalók

A Szervezők – a Játék lezárulta előtt – visszavonhatják vagy megszüntethetik a Játékot, részben vagy egészben, bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül, a Szervezők törekednek arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozzák. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítsék, vagy a Játékszabályt utólag módosítsák. A Játék online vagy nyomtatott anyagain történő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. 

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@btf.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

A Játékból ki vannak zárva az Szervezők, valamint a Játék szervezésében közreműködő cégek dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.