Ismertetők
magyar english deutsch français русский
Március 27-én a Művészetek Palotájában Nigel Kennedy ad koncertet az eredetileg meghirdetett Maxim Vengerov helyett.

› Zenekari hangversenyek
› Kamaraestek
› Templomi koncertek
› Opera
› Operett - Musical
› Színházi esték
› Jazz
› Crossover
› Népzene, néptánc
› Film
› Táncművészet
› Reneszánsz Nap
› Kiállítások
› Egyéb rendezvények

Keresés:
Foglaljon helyet

PROGRAMAJÁNLÓ

OTP Bank Rt.
MOL Rt.
Oktatási és Kulturális Minisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Budapest Főváros
T-Mobile
RTL Klub
Szerencsejáték ZRt.
Budapest Film
Sofitel Malév Hungarian Airlines
Március 14.
Országos Széchényi Könyvtár
Csillag a holló árnyékában - Vitéz János és a magyarországi humanizmus kezdetei
2008-ban a magyar nemzeti gyűjtemények reprezentatív tudományos kiállításokkal emlékeznek meg Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulójáról. Az önálló kiállítások tematikusan és kronologikusan is kiegészítik egymást, a látogatók átfogó képet kapnak a 15. századi magyarországi reneszánsz kultúráról.
A nemzeti könyvtár a magyarországi humanizmus kezdeteit mutatja be az 1470-es évek végéig. Az OSZK, mint a középkori és reneszánsz magyar kultúra írott forrásainak legnagyobb gyűjtőhelye kiállításának középpontjába a könyvkultúrát állítja. A kiállítás a magyarországi humanizmus kezdeteit mutatja be, összefoglalva a korábbi kutatási eredményeket.
Részben a hazai gyűjteményekben őrzött, részben ausztriai és német gyűjteményekből kölcsönzött kéziratok segítségével egyéb dokumentációval a kiállítás rekonstruálni igyekszik az eredeti gyűjteményt, rámutatva azokra a kérdésekre, amelyek több évtizedes kutatások után is kérdések maradtak, mint például a Vitéz-kódexek és a Corvina Könyvtár kapcsolatára. Az esztergomi palota és studiolójának bemutatásával megpróbálja jelzésszerűen szemléltetni a püspök építőtevékenységét is. A kiállítás katalógusának tervezett tanulmányai ugyanezeket a súlypontokat vizsgálják.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a kiállítás megnyitója 15:00 órakor kezdődik.
2008. március 14. – június 15.Március 14.
Bartók 32 Galéria
Átjárások – Regős István kiállítása
Regős műveiben az Időt hidalja át és köti össze régi tárgyakkal, melyek részletei megjelennek festményein, dobozain, kollázsaiban, vagy magukat a tárgyakat (például rádiókat) használja fel alkotásaihoz.
Ugyanezt teszi, amikor más kultúrák tárgyait "találkoztatja" jelen környezetünkkel, vagy a tárgyakat nem eredeti funkciójuknak megfelelően használja. Sajátos találkozások ezek, amelyek új tartalmat adnak az önmagukban szimpla jelentést hordozó motívumoknak.
A kiállítás 18:00 órakor nyílik.
2008. március 14. – április 9.

Március 14.
Csók István Galéria
Kis magyar Quattrocento - kortárs művészek a modern világ hajnaláról
A téma sok mai festő képszerkesztésében, festékkezelésében tetten érhető, még ha nem is szándékosan. A néhány éve erősen terjedő „új realizmus” stilizálásával, a szigorú képszerkesztésével szinte újra rajzolja azt a változást, fejlődést, ami az ezernégyszázas évek Firenzéjében a festészetben lezajlott. Szigorú perspektíva, kiszámított kompozíció, egyszerűsített ábrázolás jellemzi ezeket a képeket.

A kiállításon a következő művészek állítanak ki:
Ásztai Csaba, Bikácsy Daniella, Bráda Tibor,Deák Ilona,Dienes Gábor, Földi Péter, Hús Zoltán, Kárpáti
Tamás, Kovács Tamás Vilmos, Krajcsovics Éva, Lóránt János, Makó Judit, Nádas Alexandra, Szabó Tamás,
Szüts Miklós, Tenk László, Ujházi Péter, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet
2008. március 14–23.

Március 14.
Műcsarnok Nkft. - Dorottya Galéria
Csontó Lajos videó- és fotómunkái
Csontó Lajos elsősorban fotó- és videóműveket készít, amelyeken a szöveg is fontos szerepet kap. A kiállítás a Reflex című fotó-videóművének egy tovább fejlesztett változatát mutatja be. Az alkotásban különböző korok és népek emberei arcai olvadnak egymásba, azt sugallva, hogy minden adott pillanatban és személyben ott van a múlt tapasztalata, egymással való kapcsolat hatása, senki nincs csak úgy egymagában hatások, élmények nélkül. A kiállítás egy fotósorozat, amelyben idegen emberek fél-fél arcukat egymáshoz szorítva adnak ki egy teljes arcot. Ebben az a bizarr, hogy benne van az egymáshoz bújás intimitása, holott épp az a lényeg, hogy egymásnak idegen emberek kerülnek valóban fizikai kapcsolatba egymással, így a kész mű nem pusztán fotómanipuláció.
Csontó Lajos fiatal kora ellenére (1964-ben született) 2007-ben megkapta a Munkácsy-díjat is. A Szentendrei Képtárban volt egy nagyobb kiállítása 2006-ban. Az Új Művészet minden év elején a tavalyi kiállításokról megrendezett szakmai értékelésén egy-egy műve többször is bekerült az azévi legjobb művek, illetve kiállítások közé.
A kiállítás kurátora: Bordács Andrea
A kiállítás 18 órakor nyílik.
2008. március 14. – április 26.

Március 14.
Godot Galéria
Szurcsik József: Világok találkozása
"Műveimben az emberiség alapproblémáit dolgozom fel. Különösen foglalkoztat az egyén viszonya környezetével, a társadalommal, a hatalommal és az ehhez kapcsolódó problémák sora. Munkáim figurálisak. Szándékosan egyszerűsítve, arcokkal "meséltetem" el az éppen adott témát, úgy, hogy az bizonyos szinten pontosan leolvasható legyen, ugyanakkor a probléma bonyolultsága vagy képtelensége és megoldásának látszólagos lehetetlensége többféle értelmezést is lehetővé tegyen."
2008. március 14–29.

Március 14.
Nádor Galéra
Találkozások
A kiállítás a megértésről, a toleranciáról és az egymásmellettiségről szól. A műveken belül az egy-egy művész által teremtett mű-pár együttesek párbeszédei jelenítődnek meg. Témájuk az egyes világok - földi és azon kívüli kultúrák -, emberek, tárgyak, korok időbeli találkozásai. Minden műnél az egymással diskurzusban lévő kapcsolatról van szó, amely a világ megismerését és elfogadását hivatott kifejezni.
A kiállítás 18:00 órakor nyílik.
2008. március. 14–30.

Március 14.
Vízivárosi Galéria
Corvin kárpit - gobelintervrajzok
A 2008-as év koncepciójának középpontjában a reneszánsz áll, amelynek máig tartó hatása a kortárs képzőművészetre is inspirálólag hat.
A budavári kárpitműhelyben az Országos Széchenyi Könyvtár felkérésére harmincnégy kárpitművész részvételével 2003-ban kezdődtek a humanista Hunyadi (Corvin) Mátyás király (1458 – 1490) világhírű könyvtárának és a magyar reneszánsz korának tiszteletére készülő Corvin kárpit tervezési és kivitelezési munkálatai. A tervezés első fázisában harmincnégy önálló vázlatterv született. A tervezésben közreműködött művészek a szövésben is részt vettek, a nyolc-kilenc művészből álló csoportok kb. kéthavonta váltották egymást. A kiállításon harmincnégy művész munkáiból láthatnak válogatást.

Balogh Edit, Baranya Judit, Benedek Noémi, Bocz Beáta, Csókás Emese, Dobrányi Ildikó, Erdélyi Eta, Hegyi Ibolya, Harmati Zsófia, Kecskés Ágnes, Kiss Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Fóris Katalin, Köllő Margit, Kőszegi AnnaMária, Kuchta Kata, Lencsés Ida, Martos Katalin, Máder Indira, Mészáros Erzsébet, Nagy Dalma, Novák Ildikó, Nyerges Éva, Pasqualetti Eleonora, Pázmány Judit, Rapaich Richárd, Sipos Éva, Solti Gizella, Szabó Verona, Száraz Mária, Tápai Nóra, Vajda Mária, Zelenák Katalin.
A kiállítás 18 órakor nyílik.
2008. március 14. – április 9.

Március 16.
Szabadtér
„100 féle Erdély”
Szabadtéri óriás fotókiállítás
A kiállítás 100 db Erdélyről szóló, kinagyított, speciális felületen bemutatott nagyméretű képből álló exkluzív attrakció Budapesten az V. kerületben, a Szabadság téren a Magyar Televízió épülete előtti zöld területen, és a parkot körülvevő, illetve átszelő sétautakon.
A „100 féle Erdély” óriás fotókiállítás célja a hagyományosan soknemzetiségű Erdély megjelenítése, a kulturális különbözőségeken keresztül, amelyek jól érzékelhetők a különböző karakterekben, az építészetben, a tárgykultúrában, a természeti és a lakóhelyi környezetben és a szokásokban egyaránt. Az alkotásokon keresztül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 21. századi Erdélyben a sokféle kultúrával, és hagyományokkal rendelkező közösségek, és egyének jó példát mutatnak mindenki számára, hogyan lehet a különbözőségek ellenére békességben egymás mellett élni.
2008. március 16-30.


Március 17.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Escalier Galériája
"Kultúrák találkozása = művészet + szálloda"
Kulinyi István kiállítása
Kulinyi István (1945, Innsbruck, Ausztria) Munkácsy-díjas, grafikával, designnal és képzőművészettel egyaránt foglalkozó művész, korosztályának emblematikus alkotója. A „Találkozás a vendéglátó művészetével” cím Kulinyi István munkásságának a nagyközönség számára ritkán látható szeletét takarja. A nemzetközi nagyszállodák, a szállodákba kiválogatott műalkotások világába nyerhetünk a kiállítással bepillantást.
A kiállítás 16:00 órakor nyílik.
2008. március 17. – április 17.

Március 17.
Raiffeisen Galéria
Megyik János kiállítása
Megyik János közel öt évtizedes művészeti tevékenységének középpontjában kezdetektől a művészet elméleti és gyakorlati összefüggéseinek vizsgálata áll. Festőnek tanult a Bécsi Művészeti Akadémián (végül üvegfestőként végzett), művészete leginkább a szobrászattal rokonítható, és mindig is foglalkoztatta az építészet. Egyetlen mondatba sűrítve: festőként gondolkodik (munkái a táblakép műfaja fölötti letisztult gondolkodás eredményei), szobrászi megoldásokkal él (pálcikakonstrukciói és az utóbbi években készített vaslemezei egyaránt ezt bizonyítják), és az építészet mindig is meghatározó maradt számára (a makett léptéktől a monumentális debreceni kapuzat épület-szobor méretéig e tárgyban számos művet említhetnénk).
Megyik János a művészet hagyományos eszközeivel építkezik és ezekkel egy letisztult, radikális képi világot épít fel. Két területet érdemes közülük kiemelni: a perspektívát, mint a művészeti szemléletünket évszázadok óta alakító formaalkotó eszközt, és az összművészeti gondolkodást, amely – mint azt már láttuk – művészetének gyakorlati és szemléleti határait a designtól a képzőművészeten át az építészetig ívelteti.
Sz. Szilágyi Gábor
A kiállítás 17:30 órakor nyílik.
2008. március 17. – május 4.

Március 18.
Millenáris Park, 15:00
"Vendégünk egy város - Kolozsvár köszönti Budapestet"
Bartha C. Ernő: Arkhai - szénaszobor és bronz kisplasztika
2008. március 18-30.
(A Budapesti Román Kulturális Intézet támogatásával.)Március 18.
Millenáris Teátrum - Piros-Fekete Galéria, 15:00
"Vendégünk egy város - Kolozsvár köszönti Budapestet"
Könczey Elemér karikatúra-kiállítása
2008. március 18-30.Március 19.
Budapesti Történeti Múzeum
Mátyás, a király -
Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban 1458-1490
Mátyás király talán az egyetlen olyan magyar történelmi személyiség, akinek kultusza folyamatos volt a halála után. A 19. századi historizmus történelmi festészete és grafikái, könyv- és újság illusztrációi, az emlékműtervek, szobrok csak folytatták azt, amit rögtön halála után a kortársak elkezdtek.
2008-ban ünnepeljük a talán Európa szerte is legismertebb magyar történelmi személyiség, Corvin I. Mátyás (1458-90) királlyá választásának 550-ik évfordulóját, és ugyanezen évben lesz 500 éve, hogy Mátyás király második felesége, Aragóniai Beatrix királyné 1508-ban elhunyt. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítással kíván tisztelegni a király emléke előtt, amely a magyar kormány által meghirdetett 2008-as Reneszánsz Év rendezvényeinek és különösképpen a március közepén megnyíló négyes kiállítás-sorozat része, amelynek témája „Mátyás király és a magyarországi reneszánsz örökség”.
A kiállítás 17:00 órakor nyílik.
2008. március 19. – június 30.

Március 19.
Artpool P60
A kapcsolatalapú művészet mint informatív költészet - Vizsgálódó világok találkozása az időben
"A költőktől kapott modellek alapján látunk, hallunk, ízlelünk és szaglunk. A világ e modellek által jelenik meg nekünk. E modelleket a költők teremtették és nem olyasvalamit utánozva, ami modellálatlanul és nyersen adva volt: ha színeket látunk, akkor Van Goghon és a Kodakon keresztül, ha hangot hallunk, akkor Bachon és a rockon keresztül, ha ízeket ízlelünk, akkor Brillat-Savarin és a hamburger a közvetítő." (Vilém Flusser/1920-1991). A legkorábbi dimenzionista (N+1/1912), a negyedik dimenzió kérdésével foglakozó Marcel Duchamp (1887-1968) szerint „Azért rossz az ízlés, mert elhárítja a vizsgálódást.”
2008. március 19–28.

Március 19.
Mednyánszky Galéria
Lenni vagy nem lenni - Világok találkozása festői szemmel
A kiállítás a mai művészet-szemléletben meglévő két végletet, a konkrét és elvont, a naturális és az absztrakt festői felfogást állítja egymás mellé, nem ellentétként, hanem felmutatva egymást kiegészítő
jellegüket. Néhány idős, tisztelt mester (Bartl József, Baska József, Galambos Tamás, Lux Antal, Orosz János) mellett főként fiatalokat, (majdnem) pályakezdőket mutat be, a fölfedezés szándékával.
A kiállítás 18:00 órakor nyílik.
2008. március 19–29.

Március 20.
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Reneszánsz ételek - ételek reneszánsza
A kiállítás Mátyás uralkodásától az Erdélyben továbbélő hagyományokon keresztül napjainkig mutatja be a reneszánsz-korabeli étkezési kultúrát. Színes tablókkal és eredeti tárgyakkal vezeti a látogatót az évente Nagyszakácsiban megrendezett hagyományőrző verseny hangulatos képeitől a mai gasztronómiai fesztiválokig. A kiállítás látogatói az interaktív módszerek segítségével a „reneszánsz életérzés” részeseivé válnak. A tárlat célja, hogy bemutassa a mai gasztronómiai kultúra újjászületését, és bátorítást adjon a további hasonló törekvésekhez is.
A kiállítás 17:00 órakor nyílik.
2008. március 20. – május 4.

Március 20.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Terme
Csutoros Sándor
Csutoros Sándor (1942-1989) az 1960-as években induló neoavantgárd művészgenerációhoz tartozott. Első szobrai archaizáló bazaltfigurák, jellegzetes függő plasztikái a paraszti tárgykultúra és a növényi formák hatásáról tanúskodnak. Művészete az 1970-es években nonfiguratívvá vált. Üveg- és műanyag gömbsorai belső ritmust követve építik fel teret értelmező, önálló struktúrájukat. Szalagfűrésszel vágott, Ja-Ko-Tánia szoborsorozatán és a Zalában felállított, hatalmas fakonstrukcióin a népi ornamentika felhasználásával mitikus tartalmak kifejezésére törekedett.
A kiállítás 18:00 órakor nyílik.
2008. március 20. – április 18.

Március 20.
Zikkurat (a Nemzeti Színház mellett)
Kirakatszínház
-mozgó-jelmez-kép-tár-lat
Színházi divattól a divatszínházig.
Formabontó látványkiállítás az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében, a Nemzeti Színház Zikkurat Galériájában.
Válogatás két elismert hazai jelmeztervező Nagy Fruzsina és Szűcs Edit divatszínházi előadásainak kosztümjeiből.
Két kulturális rendszer, színház és divat látványvilágának illusztrálása: ruhák, jelmezek, testmaszkok életre keltésével.
A kiállítás 17:00 órakor nyílik.
2008. március 20 – május 18.Március 20.
Palme Ház
Új Kortárs
Meghívott müvészek
Bernát András, Bukta Imre (H), Csurka Eszter(H), Marlene Dumas (NL), Gaál Endre (H), Károlyi Zsigmond (H), Kovács Andor (H), Kovács Lola (H), Queralt Lencias (ES), Billy Name (US), Nádler István (H), Diana Kingsley (US), Robert Marcell (F), Németh Miklós (H), Jordi Pallarés (ES), Jaume Plensa (ES), Szikora Tamás (H), Veszely Beáta (H), Veszely Ferenc (H), David Wilkinson (UK)

Videóprogram
Olöf Björnsdottír (Izland), Roderick Buchanan (UK), Róza El-Hassan (H), Douglas Gordon (UK-US), Steve Klee (UK), Ruth Maclennan (UK), Johannes Maier (D), Monica Oerchsler (D), Saki Satom (Japan), Kate Smith (UK), Sugár János (H), Mark Wallinger (UK)
A nyitvatartás alatt tárlatvezetések, múzeum pedagógiai programok, a kiállító müvészek elöadásai kerülnek megrendezésre.
Az Új Kor Társ címü kiállítás a hazai és nemzetközi kortárs müvészetböl vett válogatás, mely magában foglalja a festészet, szobrászat, installáció, videó, performance, grafika, rajz és fotó médiumait, valamint a designt.

A kiállítás 2008.március 20-án 17:00-kor nyílik.Közreműködik: Hajdu István, mükritikus, szerkesztö; Zséda - ének

A kiállítás ideje alatt levő programok: 23-án 14:00 Gyerekrajz, tojásfestés, 27-én 17:00 Spanyol est, a spanyol követséggel közös szervezésben

A kiállítás 2008. március 30-án 17:00-kor zárul. Közreműködik: Szakcsi Lakatos Béla és Willy Lakatos Intersection Band, valamint Sentiments, Joó Beatrix és Kovács Andor - divatbemutató

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Léna & Roselli Galéria
Orosz Ilona Léna, Tel/Fax: 1 318 4792
A Lena & Roselli Galéria szervezésében, a Spanyol Nagykövetséggel együttműködésben.
2008. március 20 - 30.


Március 20.
Magyar Nemzeti Múzeum
A XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítás
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Fotóriporterek Társasága 2008. március 28. – május 4. között, a Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként, ismételten a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezi meg XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítását és kísérő kiállítását.
A hazai sajtófotográfia nagyszabású és évről évre nagy közönség-sikert arató tárlatát, a budapesti helyszínt követően több vidéki nagyvárosban – Debrecen, Pécs, Szeged, Sopron - is bemutatják és több tízezren látogatják.
A világhírű magyar fotográfusok és fotóriporterek munkái, André Kertésztől Robert Capáig az egyetemes kultúra részé váltak. Egy olyan, szavak nélkül is érthető, nemzetközi nyelven, ahol egy ilyen kis ország is versenyképes tudott maradni, és maradandót tudott alkotni.
A mai, fiatal nemzedék képviselői pedig - ahogyan ez a kiállításokon és a nemzetközi pályázatokon, többek között a World Press fotópályázaton is elnyert díjakból látható - méltó folytatói a nagy elődök sikereinek.
A Magyar Sajtófotó Kiállítást mindenkor a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Fotóriporterek Társasága által közösen kiírt fotópályázat előzi meg, amelyre hivatásos és amatőr fotóriporterek több ezer képet küldenek be, a határokon túlról is. A beérkező pályaművekből rangos zsűri választja ki a díjazásra érdemeseket és azokat is, amelyek a kiállításon bemutatásra kerülnek. A beérkező pályaművek, és a kiállításon bemutatásra kerülő anyag átfogó képet adnak a 2007. év legizgalmasabb hazai és nemzetközi eseményeiről, azokról a társadalmi, kulturális, sporteseményekről, amelyek a közvéleményt foglalkoztatták.
2008. március 20. - április 20.
Március 21.
Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Újratöltés - technikai reneszánsz
A Stúdió Galériában fiatal olyan fiatal művészek mutatkoznak be, akik a mindennapokban már nem használt technológiákat élesztik újjá kreatív, innovatív céllal. A Stúdió közösségi terében naponta változó kiállítással, előadásokkal és vetítésekkel szeretnénk életre kelteni a Stúdió 5 évtizedes történetének legfontosabb momentumait felelevenítő, raktárokba, szekrényekbe zárt dokumentumokat.
A kiállítás 19:00 órakor nyílik.
2008. március 21–29.Március 21.
Pataky Galéria
Világok találkozása - valódi és virtuális terekben - Barabás Márton, Katona Szabó Erzsébet és Orosz István műveiben
BARABÁS MÁRTON festő és szobrászművész ezeken a kiállításokon, főként szobrokkal, installációkkal szerepel. A tér szobrászi eszközökkel való ideiglenes kitöltése foglalkoztatja, ezt végtelenített, négyzetes metszetűre alakított ágakkal, térvonalakkal valósítja meg. A kanyargó indák munkáiban már-már téri paradoxonokká válnak
A hálószerűség, a felület áttörtsége és a tér bátor birtokbavétele jellemzi KATONA SZABÓ ERZSÉBET textilművész munkáit. Jelképek, sugallatok, emlékek, jelennek meg e térben, a bőranyag különleges, organikus, néha borzongatóan puha, máskor feszes keretében. A teret, időtlenséget, folytonosságot magukba foglaló textilek üzenetként szólnak a lélek titokzatos, elrendeltetett útjait keresőkhöz.
OROSZ ISTVÁN grafikusművész munkáiban hagyományos grafikai technikákkal megjelenített, ám a láthatótól merőben különböző, sajátos törvények szerint működő világ képe jelenik meg. Illuzórikus terek, szokatlan perspektívák, kétértelmű ábrák. Meglehet, a felszín csupa játék, aki azonban megkísérli követni a rajzolót a dimenziók lépcsőin, könnyen eltévedhet, elveszhet visszavonhatatlanul.
A kiállítás 17 órakor nyílik.
2008. március 21. – április 11.Március 25.
Vármegye Galéria
Páll Lajos korondi festőművész kiállítása
Az idén 70 éves Páll Lajos Erdély legismertebb kortárs festőművésze. 1938-ban született Korondon, ahol mind a mai napig folyamatosan él és dolgozik. Kiállításával ünnepeljük a 20 éves Erdély Művészetéért Alapítványt.
Páll Lajos két műfajú művész. Tollal és ecsettel alkot. Színpompás, erőteljes hangulatot árasztó festményei lírai látásmódról vallanak. Költőként eddig tizenkét verseskötete jelent meg. Az első 1970-ben a Fényimádók, a legutóbbi, a tárlattal egy időben kerül bemutatásra a Vármegye Galériában.
A kiállítás 17:00 órakor nyílik.
2008. március 25. – június 30.Március 25.
Iparművészeti Múzeum
Beatrix hozománya - Az itáliai majolikaművészet és Mátyás király udvara
Hunyadi Mátyás három évtizedre kiterjedő mecénási tevékenysége során a későgótika és az itáliai reneszánsz korszerű művészeti áramlataiba kapcsolta be udvarát, ezzel egyenjogúvá téve a legkiválóbb külföldi mecénás udvarokkal. Az uralkodót körülvevő művészi tárgyak közül igen figyelemreméltó emlékcsoportot alkot az itáliai majolikák együttese. Az ónmázas itáliai majolika a legnemesebb európai kerámia anyag a 15 – 16. században, készítésének módját spanyol-mór közvetítéssel ismerhették meg az itáliai fazekasok. Mátyás ifjú felesége, Aragóniai Beatrix már 1476-os házasságkötésük előtt ismerte és kedvelte ezeket a luxustárgyakat. Cesare Valentini ferrarai követ Beatrix királyné húgának, Eleanóra hercegnőnek is azt javasolta, hogy faenzai majolikamunkákkal ajándékozza meg nővérét, mert ő kiváltképp kedveli azokat, és többre becsüli őket, mint az ezüstöket.
Az udvarban tehát megjelentek az itáliai eredetű majolika tárgyak, amelyek a korszak legfontosabb itáliai központjainak (Pesaro, Faenza) a termékei. Ugyancsak jelentős az a tény, hogy Mátyás budai udvarában majolika műhelyt létesített, itáliai mesterek részvételével. A budai udvar leletei mellett jelentős leletanyag került elő az uralkodó egyéb magyarországi székhelyein. Az Iparművészeti Múzeum tervezett kiállítása és annak tudományos igénnyel megírt, többnyelvű katalógusa összegzi és továbbviszi az utóbbi kutatások eredményeit.
2008. március 25. – június 30.
Március 26.
Inda Galéria
Átjárás
Az Inda Galéria az élet és a művészet, a tér és az idő, a valóság és a képzelet, az objektív és a szubjektív látásmód közötti átjárás kérdéskörét járja körül. A cím szimbolikus, ami jelen esetben több jelentéssel is bír. Elsősorban, azzal, hogy a képzőművészet képes (képes-e valójában?) hidat teremteni, átjárást biztosítani különböző létező és imaginárius világok között, amelyeknek a megfelelően árnyalt verbális megfogalmazása olykor, sőt egyre gyakrabban lehetetlennek látszik. A képzőművészet olyan felismert és elmondhatatlan problémákat is megfogalmazhat, amelyekről nem beszélünk. A művészet olyan „nyelven” képes beszélni, a képek nyelvén, amit nem kell lefordítani, így már jellegéből adódóan is világokat köt össze.
A kiállításban részt vevő művészek mindhárman nagyvárosban élnek, a „világok találkozásának” minden nap tanúivá lesznek. Stoyanov Bécsben él, nemzetisége bolgár, fotó-és videóműveiben az identitás fogalmával foglalkozik, azzal a rendkívül „keskeny ösvénnyel”, ami az ember életében, mint élettér, mozgástér ki van jelölve. Most „a korlátlan lehetőségek időszakában” ez a tér egyre szűkebb, akkor is, ha valóságos kiterjedését hatalmasnak képzeljük is, egy vékony hártyán lépkedünk. Csurka Esztert többféle műfajban alkot, nem részesít előnyben egyetlen megnyilvánulási módot sem, a film, a performansz, a színház, a festészet világában egyaránt otthonosan mozog. Csontó Lajos fotói és a videói gyakran ráírt szövegekkel együtt nyernek értelmet. Művei kitágítják a teret és az időt és ezzel a művész és a befogadó a mozgásterét
Van-e még életterünk? Tágul, vagy szűkül a világ? Képzelt világokban élünk? Ezekre a kérdésekre válaszolnak műveikkel a részt vevő művészek Csontó Lajos, Csurka Eszter, Kamen Stoyanov.
A kiállítás 18:00 órakor nyílik. 2008. március 26. – április 18.

Március 27.
Petőfi Irodalmi Múzeum
100 éves a Nyugat
A Nyugat folyóirat indulásának századik évfordulóját a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyszabású kiállítással ünnepli meg. A kezdetre emlékezve a tárlat a modern magyar irodalom és művészet születésére tekint vissza irodalmi dokumentumok, képzőművészeti alkotások, filmek és zenei művek segítségével. A tárlat összefoglalja, hogy a Nyugat a társadalmi és művészeti megújító szándékok egyik fő hajtóerejeként miként ösztönözte a modernizáció jegyében az európai kultúra jeleseinek befogadását, az irodalom és a társművészetek megújulását. Az alapító nemzedék törekvéseinek és alkotásainak bemutatása mellett láthatósk Rippl-Rónai József a folyóirat jelentősége előtt tisztelgő íróportréi, amelyek Babitsról, Móriczról, Karinthyról, Szabó Lőrincről, Osvát Ernőről, Fenyő Miksáról és Schöpflin Aladárról készültek.
A kiállítás 17:00 órakor nyílik.
2008. március 27. – 2009. január 30.

Március 27.
Platán Galéria
A festmény evolúciója
A Lengyel Intézethez tartozó Platán Galéria 2008-ban egy új, „PÁRbeszéd” elnevezésű projekttel szeretné frissíteni kiállítási programját. Az év során olyan „páros” kiállítások kerülnek megrendezésre, ahol egy-egy magyar, illetve egy-egy lengyel művész munkái kezdenek párbeszédbe. A „PÁRbeszéd” második kiállítása, „A festmény evolúciója”, Gál András és Krzysztof Gliszczyński festőművészek munkáinak egy térben történő dialógusának kísérlete.
2008. március 27. - május 16.


Március 27.
Barabás Villa
Boldi
Szmrecsányi Boldizsár (művésznevén Boldi), a képzőművészeti főiskolát és mesteriskolát végzett fiatal szobrászművész márványból és bronzból készíti különös, megragadó alkotásait. Munkáival számos hazai és nemzetközi díjat érdemelt ki, köztéri szobrai a világ számos pontján megtalálhatók.
Egyik legfőbb törekvése, hogy minden egyes kőtömbből kihozza a benne rejlő szépséget, a legegyszerűbb eszközökkel, vésővel és kalapáccsal. Amikor zárt kőtömbjeiből kezet, lábfejet, ülő aktot, fejet, anya-gyermek párost vagy szinte absztrakt formát alakít ki, a Brancusi-féle hagyományt viszi tovább. Alakjai sokszor még jól felismerhető figurák, fejük többnyire szorosan, nyak nélkül tapad a testükhöz, és arcukat legtöbbször felfelé fordítják, mintha el akarnának szakadni a földi léttől és saját maguktól is. Számtalan lehetőség rejtőzik még a szobrokban: a tökéletesre lesimított formába, például a lábfejbe berajzolt finom vonalak játéka, vagy a tálszerű, homorú formába elhelyezett gömb.
A reprodukciók alig árulják el, de az eredeti szobrok látványa, főleg érintése külön élmény: a felület tökéletesre csiszolt, sima.
A kiállítás egy hónapig tekinthető meg a Barabás Villában.
2008. március 27. - 2008. április 27.

Március 28.
Műcsarnok
Willkommen in Leipzig!
Az új lipcsei festőiskola
A kiállítás elsődleges célja, hogy megismertesse a magyar és kelet-közép-európai közönséget a lipcsei művészeti szcéna festészeti, fotós és más/újabb médiumaiban az elmúlt mintegy másfél évtizedben létrejött produktumaival, az ún. „lipcsei iskola” heterogén, jellegében sajátosan lokális, mégis egyetemes jelentőségű munkáival, szellemiségével.
Célja még a lipcsei kortárs művészeti színtérről alkotott kép árnyalása, a művekről és kezdeményezésekről szerzet kép strukturálása, a lipcsei iskola fogalmának értelmezése olyan művek segítségével és olyan rendezésben, amely(ek) az újraértelmezést segítik.
Célja továbbá leíró és értelmező szövegek megjelentetése (katalógus), az eltérő médiumokban és kifejezésformákban alkotó lipcsei művészek munkáinak értelmezése és művészettörténeti kontextusba helyezése, ezzel világosabb és árnyaltabb kép felvázolása a jelen lipcsei művészetről.
A kiállítás és eseménysorozat egyben lehetőség két egykori szocialista ország poszt-szocialista művészete közötti hasonlóságok és különbségek érzékeltetése, a sajátos kezdeményezések bemutatása, nem utolsó sorban a lipcsei művészet multikulturális elterjedése okainak és körülményeinek kutatása és bemutatása.

Kiállítók:
Tilo Baumgärtel, Cornelia Bienschtock, Wolfram Ebersbach, Tim Eitel, Henriette Grahnert, Matthias Hoch, Martin Kobe, Tobias Lehner, Wolfgang Mattheuer, Maix Mayer, Ulf Puder, Neo Rauch, Arno Rink, Ricarda Roggan, Christoph Ruckhäberle, David Schnell, Annette Schröter, Julia Schmidt, Tilo Schulz, Matthias Weischer

A kiállítást kísérőrendezvények (szimpózium, filmprogram, múzeumkommunikációs foglalkozások) kísérik a budapesti Goethe Intézet, a Videospace Budapest és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködésében.
2008. március 28. – május 25.

Március 28.
Magyar Nemzeti Múzeum
A XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítás kísérő kiállítása
Az esélyegyenlőség jegyében
Pintér Márta fotóriporter (jelenleg a BEST magazin képszerkesztője) Hendikep című, 100 képből álló anyagából egy válogatás. A szerző a felvételeket 2003-ban készítette a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthonban, az intézmény fennállásának 100. évfordulóján, és a teljes anyagot 2003-ban, az emberi jogok nemzetközi napján a Lurdy Házban állította ki.
A most kiállításra kerülő válogatás szűkített változata 2007 tavaszán az Európa Parlament szervezésében, a brüsszeli Magyar Intézetben volt látható.
A képek azt a sok örömöt, küzdést, botlást, játékosságot, vidámságot, mosolyt, huncutságot, életszeretetet mutatja meg, amely csak a gyerekekre jellemző. Akkor is, ha ezeknek a gyerekeknek az egyharmada olyan súlyosan mozgássérült, hogy számunkra már szinte csak a fej, az értelem marad, az életre meg vagy hetven százalékkal kevesebb idő.

Teknős Miklós fotóriporter (Népszabadság főmunkatársa) Táncban elmesélve című képriportja az 1998. évi Sajtófotó Pályázat Művészet és Tudomány kategória I. díját nyerte el.
Amerikai táncosok táncot és mozgásművészetet tanítottak mozgássérülteknek. A kéthetes tanfolyamon a művészi mozgás különleges, a mozgássérültek fizikai adottságait teljesen kihasználó gyakorlatokat egyszerre végezték az egészséges érdeklődők, a mozgássérültek és a hivatásos táncosok. Bizonyítva, hogy a művészi mozgásnak nem lehet akadálya semmilyen fogyatékosság.

Bege Nóra fotóriporter (szabadfoglalkozású) A teremtés mosolya – Baltazár Szinház, Vallauris, 2006 című képriportja a 2006. évi Sajtófotó Pályázat Művészet (sorozat) kategória I. díját nyerte el.
A fotóriporter 2006 nyarán egy hetet töltött el a Baltazár Szinház tagjaival Vallauris-ban, a francia Riviéra egyik városában. Az új színdarab, Picasso: A világ teremtése előkészületeihez „gyűjtöttek” érzéseket, hangulatokat. A színház tagjaival együtt kereste fel Lartigue francia fotográfus kedvelt helyszíneit, és együtt sétáltak Picasso vallauris-i lépteinek nyomán.
A képek ezt a varázslatos, különleges együttlétet mutatják be.

Illyés Tibor fotóriporter (MTI)
Csörgőlabda – Magyarország Európa Bajnok című képriportja 2001. évi Sajtófotó Pályázat Sport kategória II. díját nyerte el.
Magyarország csapata Európa-bajnoki címet nyert, miután 3:2 arányban legyőzte Litvánia együttesét a vakoknak és gyengénlátóknak Budapesten rendezett Csörgőlabda Európa-bajnokság döntőjében. A képriport a küzdelmet és az ünneplést elevenítik fel.

Pásztory Dóra olimpiai bajnok című képriportja a 2004. évi Sajtófotó Pályázat Sport (sorozat) kategória III. díját nyerte el. Pásztory Dóra olimpiai bajnok lett a női 200 méteres vegyes úszás SM8 kategóriában az athéni paralimpiai játékokon. A képek az utolsó méterekről és a győzelem pillanatairól mesélnek.
2008. március 28. - május 4.

| Budapesti Tavaszi Fesztivál | Budapesti Őszi Fesztivál | Nyár a Lánchídon |
| lap tetejére | kezdőlap | jegyrendelés | magunkról | írjon nekünk! |

wapon: http://wap.fesztivalvaros.hu/